Jsem psycholog.
A taky šťastný otec dvou úžasných dětí...

Kdo jsem

Jsem optimista. Jedna důležitá modlitba za dar rozlišování mě provází celý život:

Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu, a dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil. - Fridrich Öttinger

Ke studiu psychologie mě přivedl zájem o pomoc lidské duši. Výrazným impulzem, proč jsem se pro tuto cestu rozhodl, byly také filmy z prostředí psychoterapie. Přiznám se, že mě dost ovlivnil snímek Základní instinkt. Zpětně se tomu sice musím smát, ale stydět se za to určitě nebudu :-). 

Už na vysoké škole mě zaujala Jungova analytická psychoterapie. Rád pracuji se sny, se symboly a metaforami. Postupem času směřuji k tomu, že používám různé metody a přístupy a inspiruji se v dalších psychoterapeutických směrech. Baví mě pracovat s tréninkem a nácvikem - například s klienty jezdím v MHD nebo chodím do obchodních domů, abych jim pomohl překonat různé strachy a bloky.

Stále více mě také oslovuje systemický přístup, a to především při práci s rodinou. Neřeším tak problém jednotlivých členů rodiny, ale pracuji na úzdravě celého systému komplexně.

Nejen kvůli své profesi, ale i kvůli svému osobnímu rozhledu se snažím neustále se vzdělávat a objevovat nové možnosti a cesty psychologie. Proto jsem si udělal atestaci z klinické psychologie a momentálně dokončuji kurz psychoterapeutického výcviku České společnosti pro analytickou psychologii. Mohu se také pochlubit tím, že jsem jeden ze dvou mezinárodně certifikovaných supervizorů a trenérů metody No kids in the middle a odborným garantem projektu Dítě v centru zájmu, která z výše uvedené metody pochází.