Dětská psychologie

Vyzkoušejte on-line dětskou terapii z pohodlí
svého domova. Z prostředí, které je
vašim dětem příjemné.

Výchovné poradenství 

Společně projdeme případné výchovné obtíže vašich dětí, které vás trápí. Může se jednat o vzdorovitost, nerespektování autorit, nebo třeba záškoláctví. V současné době je velkým problémem tzv. on-line záškoláctví, tedy neúčast na distanční výchově a problémy s odevzdáváním úkolů.

Psychoterapie dětí a dospívajících

Ve spolupráci s rodiči i dětmi hledáme možnosti, jak zmírnit deprese či úzkosti u dětí a dospívajících. Může se jednat o nespavost, nebo noční můry. Některé děti mohou mít také úzkosti spojené s odchodem do školy. 

Pracuji také s nutkavými myšlenkami a rituály, které jsou zátěží pro děti i rodiče a mohou do jisté míry komplikovat každodenní život nejen tomu, koho se to týká, ale i jeho okolí. Může jít například o nadměrné mytí rukou, obavy o zdraví či nadměrný strach z infekce. 

Minimalizace dopadu rozvodu na děti 

Často se na mě obracejí rodiče s otázkami, kdy a jak dětem říct, že se budou rozvádět, a co mohou udělat pro to, aby byl dopad rozpadu rodiny na děti co nejmenší.

Pomáhám také klientům se vyvarovat příznakům, které s konfliktním rozvodem souvisí. Často jde o poruchy chování u dětí, problémy ve škole, nebo odmítání jednoho z rodičů. Může jít také o delikventní jednání, či dokonce zneužívání návykových látek. 

Počet uskutečněných osobních sezení – offline


0
dětí

Co přesně znamená on-line terapie?

Jde o terapii, která probíhá v soukromé virtuální místnosti prostřednictvím internetu. Je na vás, jestli budete chtít v čase sezení komunikovat s terapeutem prostřednictvím videohovoru, audiohovoru, nebo si jen psát.

Jak se liší terapie přes internet od té osobní?

Nijak zásadně. Jediný rozdíl je v tom, že se se svým terapeutem nepotkáte osobně v jeho pracovně, ale absolvujete sezení z místa, které vám nejvíce vyhovuje. Nemusí to být nutně doma, ale kdekoliv jinde, kde máte zajištěné stabilní internetové připojení, soukromí a klid, alespoň dokud sezení neskončí. 

Opravdu nevadí, že to není osobně?

Nevadí. Ve světě byly zveřejněny studie, které se zabývají srovnáním účinků klasické terapie tváří v tvář a terapie on-line. Závěry těchto studií se shodují v tom, že on-line terapie je rovnocennou alternativou klasické terapii. Pro většinu účastníků studií nedošlo ke ztrátě žádného z rozměrů, které pokrývá standardní sezení. V rámci jarní karantény jsem měl desítky on-line konzultací. A měly smysl. 

Je on-line terapie bezpečná?

Bezpečnost vašich dat je v on-line terapii na prvním místě a veškerá data jsou chráněna špičkovým šifrováním nejen během své cesty mezi vámi a mnou, ale i v každé chvíli, kdy jsou uložena v našem systému. Bez vašeho souhlasu nebudou tato data nikdy poskytnuta třetím osobám. Zároveň se smluvně zavazuji, že budu chránit vaše soukromí, a to včetně dodržování etického kodexu a budu vždy hájit zájmy klienta. Preferuji platformu u Whereby, která garantuje GDPR v rámci EU. 

Kdo může on-line terapii využít?

Každý, kdo řeší nějaké životní problémy a chce pomoci od odborníka. Mé služby často využívají lidé pracující na vysokých pozicích, kteří nemají na terapii čas, maminky na mateřské, studenti vysokých škol, lidé s různými sociálními fobiemi či dlouhodobě nemocní, pro které je klasická terapie nedostupná z různých důvodů.

Jaká je nejlepší forma komunikace, video, audio, nebo chat?

Pokud se má sezení co nejvíce podobat tomu tradičnímu, doporučujeme komunikovat s terapeutem přes kameru, kde nedochází ke ztrátě žádného z výrazových prostředků. Mnoho pocitů vyjadřujeme také mimoverbálně, což nám umožňuje říci i nevyřčené. Jestliže se ale zprvu necítíte na to ukázat se na kameru, a možná právě proto jste zvolili terapii on-line, nic se neděje. Stejně dobře si můžete se mnou jen psát nebo volat. Dělejte to, co pro vás v dané chvíli bude přirozené, nepřemáhejte se a do ničeho se zbytečně nenuťte. Při dalším sezení to můžete změnit a vyzkoušet jinou formu.

Kde mohu on-line terapii využít?

Pro sezení potřebujete počítač, tablet nebo mobil, internetové připojení a klidné místo.

Jsou místa, která jsou pro on-line terapii nevhodná?

Ano, jedná se o taková místa, kde nebudete mít klid a soukromí a kde není dostatečně silný signál či rychlé připojení k internetu. K prvnímu bodu lze jmenovat konkrétně např. sdílené pracoviště či kancelář, kavárnu, restauraci, dětské koutky či hřiště, obchody a obchodní centra. Lavička v parku, kudy prochází spousta lidí, také nebude to pravé. A u venkovních prostor obecně je dobré se předem ujistit, že vám nebude zima nebo nezmoknete. S nestabilním připojením se pak můžete potýkat na odlehlejších místech mimo civilizaci, kde není dostatečné pokrytí. Vždy však máte možnost si funkčnost spojení předem ověřit přímo v aplikaci a podle výsledku testu ještě svou aktuální polohu případně změnit.

Co všechno je k on-line terapii potřeba?

Podmínkou je internetové připojení, ať už prostřednictvím počítače (stolního či přenosného), tabletu nebo telefonu. Dále byste si měli zajistit místo, kde vás nebude po dobu sezení nikdo a nic rušit, kde po celou dobu terapie vydržíte a nebudete se kvůli vnějším okolnostem muset přesouvat. Jak už ze samotného výrazu vyplývá, sezení není stání, takže se nepředpokládá, že jej prostojíte, nebo proležíte. Při spojení přes mobilní telefon není vhodné jej celou dobu držet v ruce kvůli vlastnímu pohodlí i možnému rozptylování. Pořiďte si tedy stojánek, nebo mobil alespoň o něco opřete tak, aby držel a vy jste měli volné ruce. Další věci, které si připravíte, jsou na zvážení a už se nikterak neodlišují od těch, jimiž by se člověk vybavil na sezení ve fyzickém prostoru, např. pití, kapesníčky apod.